Thomas(1) Smithdale
(1700-)
Unknown
(1700-)
Thomas (2) Smithdale
(1750-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Susanna Norris

Thomas (2) Smithdale

  • Born: 1750?
  • Marriage: Susanna Norris Dec 1781
picture

Thomas married Susanna Norris in Dec 1781.

Click back button to return to main page These pages are copyright D.L.Smithdale (c) 2003