Thomas(1) Smithdale
(1700-)
Unknown
(1700-)
Thomas (2) Smithdale
(1750-)
Susanna Norris
(-)
John Smithdale
(1787-)

 

Family Links

John Smithdale

  • Born: 1787
Click back button to return to main page These pages are copyright D.L.Smithdale (c) 2003